Biuro wykonuje projekty

·       WYKONUJEMY

        projekty mechaniczne :
-    zbiorników ciśnieniowych
    /zgodnie z dyrektywą ciśnieniową  97/23/WE/
     - poziome i pionowe
     Zakres opracowania :
     Dokumentacja konstrukcyjna, obliczenia  
     wytrzymałościowe wg WUDT/UC/2003/
 - zbiorników bezciśnieniowych objętych dozorem technicznym
 - instalacji technologicznych pracujący w strefach zagrożenia pożarowego